Projekt
Nybyggnad av villa i Skillinge
Arkitekt
Göran Södeberg
K-ritningar
Byggnadsingenjör Sven Göran Svensson
Projekt start
Hösten 2012

Nybyggnad av villa i utkanten av Skillinge